sudek16v.jpg (35691 bytes)

Strom - A Tree,
29 x 21 cm, vintage print, 20. lta

15 000 K (CZK)